Kamkin Reppu


Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest accessNote! Staff and students: Use Haka login!

Already have an account?

Is this your first time here?


Muista, että sinun tulee rekisteröityä vain kerran Moodleen. Älä luo useita tilejä käyttämällä eri kirjautumistapoja!

KAMK:n henkilökunta ja opiskelijat, muut korkeakouluopiskelijat:

Kirjautuminen Moodleen tapahtuu KAMK:n henkilökunnalla ja opiskelijoilla Haka -käyttäjätunnuksilla. HAKA-kirjautuminen
onnistuu painamalla HAKA-painiketta kirjautumissivulta. Kirjautumiseen
käytetään oman kotiorganisaation tunnuksia.

Opiskelijat: jos et jostain syystä pääse kirjautumaan Moodleen, ota yhteyttä opettajaasi.

Muut

Mikäli sinulla ei ole minkään korkeakoulun tunnusta, voit luoda oman tunnuksesi Moodleen painamalla Luo uusi tunnus -painiketta. Järjestelmänvalvoja hyväksyy pyyntösi, kun kaikki tiedot ovat oikein. Muista lisätä tieto mihin opintojaksolle olet menossa. Hyväksyntä tulee antamaasi email -osoitteeseen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Please note that you should only register once to Moodle.Don't create multiple accounts using different sign-in methods!

Staff and students (KAMK), other University of Applied Sciences:

Select HAKA button, select your organization and log in to Moodle with your home organization's account. 
Students: if you are unable to log in to Moodle, please contact your teacher.

Others

If you don't have any University of Applied Aciences account, you can create your own Moodle account to Reppu. Press Create a new account button. Site administrator will accept your request if registration information is correct. Please remember add information which course your are about access. You will receive confirmation email to your email which you added in registration form.