Moodle on nyt päivitetty versioon 4.3. Uuden version myöstä on tullut tiettyjä muutoksia joista tietoa alempana. Muutoksista suurin osa koskee vain opettajan roolissa olevia henkilöitä. You can also find same text in english below.

Kielikäännökset

Suomen kielen käännöksissä on tällä hetkellä puutteita ja odotamme kielipaketin päivitystä.

Moodle tentti: pisteiden näkyminen

Moodle päivityksen myötä, opettajan tulee tarkistaa, että tuloksista näytetään opiskelijalle kohdasta on valittu Maximum Marks, jotta myös pisteet näkyvät opiskelijalle. Maximum marks näyttää paljon tehtävästä mahdollista saada pisteitä ja kokonaispisteitä ei voi näyttää ilman, että Maximum marks on valittu. Pitää laittaa myös valinnat kohtaan myöhemmin, kun tentti on auki ja kun tentti suljettu, mikäli käytössä päättymispäivämäärä.


Kurssinäkymä

Aktiviteettien ja sisältöjen kuvakkeet ovat pinentyneet, jolloin näkymä saatta aluksi näyttää hiukan erilaiselta. Myös suoritusten seurannan ehdot, mikäli niitä on, näkyvät alasvetolistastassa 

kurssinäkymä

Kirjassa navigointi

Voit nyt navgoida kirjassa painikkeiden avulla.

kirjan painikkeet

Kurssin sisällön lisäys

Voit nyt muokkatilan ollessa päällä lisätä aktiviteetin tai aineiston haluamaasi kohtaan plus painikkeesta viemällä hiiren osoittimen sisältöjen väliin. Ennen uusi sisältö lisättiin aina osion lopusta.

sisällön lisäys

Monen aktiiviteetin tai aineiston muokkaus yhtä aikaa

Bulk actions mahdollistaa useamman aktiviteetin, aineiston tai osion poistamisen (katso huom), piilottamisen tai siirtämisen tai kopioinnin yhdellä kertaa. Huom. osioiden poistaminen ei onnistu tällä tavoin. Olethan muutenkin varovainen, kun olet poistamassa materiaaleja. Käyttääksesi Bulk actions toimintoa sinulla tulee olla muokkaustila päällä työtilassasi.

bulk actions

Valitse haluttu toimenpide: kopiointi, poisto, siirto tai piilotus.


Arvioinnit

Arvioinnit näkymässä voit nyt hakea arvioitavan nimellä halutun henkilön. Etu- ja sukunimi kirjainvalinta on siirtynyt Filter by name valikon alle.Edistymisen seuranta

Kun muokkaustila on päällä, pääset muokkaamaan suoraan edistymisen seurannan aasetuksia aktiviteetti kohtaisesti, mikäli edistymisen seuranta on käytössä.

Muokkaa edistymisen seurannan asetuksia

Aineiston tai aktiviteetin näkyvyys

Voit piilottaa aineiston tai aktiviteetin nyt muokkaustilan ollessa päällä joko kolmen pisteen kautta tai jos aktiviteetti tai aineisto on jo piilotettu, niin aktiviteetin tai aineiston alapuolella olevan valikon kautta.


piilota

Vaihtoehto, kun aineisto tai aktivitetti on jo piilotettu.

piilota

Kysymyspankki

Kysymyspankin näkymä on muuttunut. Valittaessa kategoriaa tulee sinun valita ensin kategoria alasvetolistasta ja sen jälkeen valita Käytä suodattamia.

kysymyspankin näkymä

Kaikki uudet ominaisuudet

Voit tutustua kaikkiin uusiin ominaisuuksiin Moodle.org sivustolla:

Moodle 4.2 version myötä tulleet muutokset

Moodle 4.3 version myötä tulleet muutokset


Moodle update

Moodle has now been updated to version 4.3. With the new version, certain changes have been made, information about which is provided below. Most of the changes are only applicable to people in the role of teacher. 

Quiz setting - view of marks

With the Moodle update, the teacher must check that Maximum Marks has been selected in the Show to Students section, so that the scores are visible to the students. Maximum Marks shows how many points are possible to get from the task and the total score cannot be shown without Maximum Marks being selected. The selections must also be made to the Later, when the quiz is open and When the quiz is closed, if a due date is used.

 

Course view

The icons for activities and content have been tightened, so the view may initially look a bit different. The conditions for tracking performance, if enabled, are also visible in the drop-down list. 

kurssinäkymä

Better Book navigation

Floating buttons enhance navigation of the Book resource.

book navigation

Quickly create content

Click to add an activity or resource anywhere on the Course homepage.

sisällön lisäys

Bulk editing

A bulk editing option is available from the Course homepage.  Bulk delete, move, duplicate, hide or change visibility from the footer. NB! Sections can't be deleted like this. Also remember to be careful always when you delete your course material.

bulk actions


Grader report search

Easily search and filter the Grader report by name. Credentials can be dound from Filter by name dropdown menu.Edit links for direct access to settings

Teachers have Edit links taking them directly to the activity completion or access restriction settings hen edit mode is on.

edit

Availability options

A modal window gives teachers quick access to change availability. Teachers can also edit availability from the relevant item if the item is already hidden.

hide

Question bank

The Question bank now has improved searching and filtering similar to other areas of Moodle. You need to select category from the dropdown menu and then press apply filters.

kysymyspankin näkymä

All new features

Check all new features at Moodle.org:

Moodle 4.2 version new features

Moodle 4.3 version new features


Viimeksi muutettu: maanantaina 6. marraskuuta 2023, 12.43