Kurssit jotka alkavat 2023-2024. Pitkäkestoiset kurssit arkistoidaan 1/2028

Kun kategoria arkistoidaan nimeen xxxxx Arkisto sekä kurssit piilotetaan sekä jäädytetään tietyn ajan päästä (näistä tulee ilmoitus opettajille ennen piilotusta ja jäädytystä) 


Osaajana kehittyminen TTK24
2023-2024 (arkistoon 1/2028)
Opintojakson vastuuopettaja: Leena Vidqvist
Koulutusala: -Tietojenkäsittely, peliala
Projektiopinnot 1: Datan hallinta
2023-2024 (arkistoon 1/2028)
Opintojakson vastuuopettaja: Jaakko Vanhala, Pekka Huttunen
Koulutusala: -Tieto- ja viestintätekniikan insinööri, Datasta tekoälyyn

Datasta tekoälyyn -koulutuksen Projektiopinnot 1: Datan hallinta -kurssi (5 op).

Study Plan
2023-2024 (arkistoon 1/2028)
Opintojakson vastuuopettaja: Tiina Virtanen
Koulutusala: -Sports and Leisure Management

Kurssikuvaus näkyy opiskelijoille!

Laita tänne opintojakson kuvaus omin sanoin. 

Teknologiapaja 1 (korvaava kurssi)
2023-2024 (arkistoon 1/2028)
Opintojakson vastuuopettaja: Jonna Kalermo-Poranen
Koulutusala: 1. KAMK

  Tämä opintojakso tarjoaa vaihtoehtoisen tavan suorittaa tietojenkäsittelyn tutkinnon ensimmäisen vuoden pakollisiin opintoihin kuuluvan Teknologiapaja I -opintojakson. Reppu-kurssi sisältää kolme (3) osiota, joista muodostuu yhteensä 5op kokonaisuus. 

  Organisaatiopsykologia 3 tai 5 op (avain WELCOME)
  2023-2024 (arkistoon 1/2028)
  Opintojakson vastuuopettaja: Pia Kuittinen
  Koulutusala: -Liiketalous

  Organisaatiopsykologia tutkii työssä tapahtuvia psykologisia ilmöitä. Päähuomio on ihmisten ja ihmisryhmien vuorovaikutuksessa. Opintojaksolla syvennyt sinua kiinnostaviin organisaatiopsykologian teemoihin. Itsenäisesti suoritettavassa oppimistehtävässä hyödynnät teorioita, ajankohtaisia lähteitä ja tekoälyä. Omat kokemuksesi ja esimerkkisi pääsevät pääosaan. Vapaan aikataulun mukaan tehtävän ja palautettavan työn avulla oppit aikatauluttamaan ja johtamaan omaa itsenäistä työskentelyä. 

  Organisaatiopsykologia käsittelee mm. työhyvinvointia, työmotivaatiota, vuorovaikutusta, ongelmatilanteiden ratkaisemista sekä oppimista ja osaamisen kehittämistä, Lisäksi tarkastellaan mm. arvoja, etiikkaa ja sosiaalista vastuuta osana kestävää kehitystä. Opintojakson tarjoamat teemat ovat hyvin ajankohtaisia. 

  Työyhteisöosaaminen ja johtaminen 5 op (avain WELCOME)
  2023-2024 (arkistoon 1/2028)
  Opintojakson vastuuopettaja: Pia Kuittinen
  Koulutusala: -Liiketalous

  Työyhteisöosaaminen ja johtaminen -opintojakso tarjoaa monipuolisen ja hyödyllisen kattauksen työelämässä tarvittavia perustaitoja. Pääset perehtymään yksilön ja ryhmän käyttäytymiseen vaikuttaviin tekijöihin. Lisäksi tutustut mm. organisaatiokulttuureihin, alaistaitoihin sekä johtamisen merkitykseen ja malleihin. Opintojakson laajan sisältökokonaisuuden avulla pystyt omalta osaltasi parantamaan työskentelyn tehokkuutta, tuloksellista toimintaa ja työelämän laatua. 


  Matkailun ruokapalvelut (AMM23K)
  2023-2024 (arkistoon 1/2028)
  Opintojakson vastuuopettaja: Teija Vainikka, Annamaija Juntunen
  Koulutusala: -Restonomi

  Kurssikuvaus näkyy opiskelijoille!

  Laita tänne opintojakson kuvaus omin sanoin. 

  Tuotantotekniikan perusteet 2024
  2023-2024 (arkistoon 1/2028)
  Opintojakson vastuuopettaja: Kimmo Kemppainen
  Koulutusala: -Konetekniikka insinööri
  Opintojakson osaamistavoitteet
  Opiskelija oppii ymmärtämään tuotannollisen toiminnan ja tuotantotekniikoiden perusteet. Ymmärtää tuotantotoiminnan prosesseina sekä omaksuu prosessien johtamisen pääperiaatteet. Opiskelija ymmärtää yrityksen tuotantoprosessin, sisältäen mm. tilaus-toimitusketjun ja hahmottaa tuotantoprosesseihin liittyvät logistiset ketjut sekä oppii niiden hallintaan liittyviä ohjaus- ja tehostamismahdollisuuksia.

  Opintojakson sisältö
  • Tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen peruskäsitteet
  • Prosessien mallintaminen ja johtaminen
  • Tuotannollisen yrityksen tilaus-toimitusketju
  • Kuormitustoiminnan ja materiaalitoimintojen perusteet
  • Toimintojen vaikutus tulokseen ja sidosrymäyhteistyö

  Master thesis / Master programs in English
  2023-2024 (arkistoon 1/2028)
  Opintojakson vastuuopettaja: Päivi Karhu
  Koulutusala: 5. Master School

  This Reppu-course includes the information on the Master thesis process in KAMK Master programmes.

  TTY23S
  2023-2024 (arkistoon 1/2028)
  Opintojakson vastuuopettaja: Risto Oikari
  Koulutusala: 5. Master School

  TTY22S-ryhmän kotisivu sisältäen koulutuksen perusasiat ja linkit yksittäisten opintojaksojen oppimisalustoille.