8. Videot

Tekstittäminen

Tekstitä videot tai tarjoa sisältö myös tekstimuodossa. Videota ei tarvitse tekstittää, jos verkkopalvelussa on annettu videon sisältämä tieto tekstinä ja video on tarjolla tekstin tueksi. Tutustu Aluehallintoviraston sivustolla saavutettavuuteen liittyviin poikkeuksiin