Moodleopas opiskelijoille

12. Opiskelijan palautukset ja tehtävät

KAMK säilyttää Moodle- ja muita verkkokursseja puoli vuotta (6 kk) kurssin päättymisajankohdasta eteenpäin. Kun opintojakso tämän määräajan jälkeen häviää, häviävät myös opiskelijoiden alustalla olevat opintojaksoon liittyvät alustalla olevat tehtävät. Suoritusmerkinnät suoritetuista tai osasuoritusmerkinnän saaneista opintojaksoista siirtyvät ja säilyvät opiskelijan opintorekisterissä mutta opiskelijan tekemiä opintojaksoon liittyviä tehtäviä KAMK ei säilytä. Opiskelijan on siten itse huolehdittava tuotostensa tallentamisesta Moodle-kurssin / opintojakson päätyttyä.

Lisätietoa KAMKin Intrassa (vaatii kirjautumisen KAMKin käyttäjätunnuksilla).